Events

Temple Calendar

S.No Telugu Month Tidhi Festival
01 Chaitram Sudda Padyami Samvatsaradi, PanchangaSravanam,Pandita Sanmanam.
Sudda Navami Sri Rama Navami
Sudda Bahula Chaturdasi to Bahula Chavithi Sri Venkateswara Swamy Vari Kalyanamahotsavam at Tirumalagiri
Chaturdasi Making Pendli Kumarudu
Chaturdasi Dwajarohanam
Purnima Edurkolu
Purnima Tirukalyanamahotsavamulu,
Padyami Radhotsavam
Vidiya Sadasyam and Chakra Teerdham
Bahula Chavithi Pavalimpu seva, Aswavahanotsvam
Bahula Dasami Hanumajjayanthi
02 Vaishakhamu
03 Jaestam
04 Ashadam Sudda Pournami Guru Pournami
05 Sravanam Purnima Vikhanasa Jayanthi, Pavitharohanam
August 15 Independence Day
Ashtami Sri Krishna Janmashtami
06 Bhadrapadam Sudda Chavithi Sri Vinayaka Chavithi
07 Aswayujam Sudda Padyami to Navami Sarannavarathrulu.
Dasami Vijaya Dasami, Sami Puja,
Chaturdasi Naraka Chaturdasi,
Bahula Amavasya Deepavali,
08 Kartikam Purnima Krutika Deepotsavam, Jwala Toranam, Sri Durga Malleswara Swamy vari Gramotsavam
09 Margasiram Sudda Ekadasi Mukkoti Ekadasi,
10 Magham Bahula Trayodasi Maha Sivaratri
11 Phalguna Sudda Panchami Sri Venkateswara Deeksha Maladharana